Ano ang maaaring ibigay na klasipikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito?

Sagot: Non professional driver’s license