Ano ang mga layunin ng tekstong impormatibo?

Ang layunin ng infotext ay magbigay ng impormasyon tungkol sa isang paksa. Naglalaman ito ng mga detalyadong paglalarawan ng bagay, sample na mga bagay, at mga argumento nito. Ang impormasyong ito ay naglalayong magbigay ng paliwanag sa mambabasa. Halimbawa, ang pag-uulat ng isang sakit, teknolohiya, agham o kasaysayan.