Ano ang tekstong persuweysib at ano ang batayang pagkakaiba nito sa tekstong argumento?

Pagkakatulad sa pagitan ng mga Paniniwala at Nakasulat na Reklamo
• Ang layunin ng parehong genre ay upang hikayatin ang mga tao.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang pahayag ng suporta at isang argumento
mapanghikayat na mga salita

 1. Ginagamit sa radyo at telebisyon
 2. Gumamit ng mga positibong salita, tulad ng kung bakit ka bumoto para sa isang kandidato o kung bakit ka dapat bumili.
 3. Ayon kay Aristotle, may tatlong paraan ng panlilinlang.
  • Etos
  • Ang saloobin at kumpiyansa ng tagapagsalita ay nakakaapekto sa kumpiyansa ng mga tagapakinig. Samakatuwid, ang manunulat o tagapagsalita ay dapat magkaroon ng mga kinakailangang kasanayan sa pamamahayag.
  • Kalunus-lunos
  • Bigyang-kasiyahan ang nakikinig. Ito marahil ang pinakamahalagang bahagi ng panghihikayat. Ang mga tao ay madaling masangkot kapag ang kanilang mga damdamin ay apektado ng paksang tinatalakay.
  • logo
  • Isang masayang paraan upang manghikayat. Ang paglalahad ng sapat na ebidensya sa isang paksa ay napakaepektibo sa pag-impluwensya sa panghihikayat.
  Halimbawa:
  • Mga palabas sa radyo at TV
  • Pagsasalita at pagbigkas
  argumento
 4. Ipahayag ang mga paniniwala, kaisipan o damdamin ng isang isyu o isyu.
 5. Ito ay karaniwang sumasagot sa tanong. Bakit?
 6. Ang layunin ng mga liham na ito ay patunayan ang katotohanang itinuturo nila.
 7. Ito ay may tatlong seksyon.
  • Panimula
  • katawan
  • Tapusin
 8. Paggamit ng agglomeration machine.