Ano-ano ang iba't ibang estruktura ng tekstong impormatibo?

  1. Sanhi at bunga
  2. Paghahambing
  3. Pagbibigay-dapinisyon
  4. Paglilista ng klasipikasyon