Ano-ano ang iyong natuklasan sa pagtala mo ng iyong mga pasiya at kilos na nagpakita ng mga negatibong katangian?

May mga naapektuhan akong tao. Dagdag pa dun, siguro nagdulot narin yun para makilala ako ng mga taong nasa paligid ko. Napagalaman ko rin na dapat mas maging maingat sa pagkilos. Sa desisyon, napagtanto ko na dapat humingi ng konsulta o ideas sa ibang tao o sa pamilya ko at dapat ko ring isipin kung may maaapektuhan akong tao sa desisyon ko. Though hindi maiiwasang may maapektuhan ako pero mas mabuti na yung konti lang o yung hinfi malakas yung impact nung desisyon ko sa kanila.