Ano-ano ang layunin ng tekstong persuweysib?

Ang layunin ng mga librong persuasive ay hikayatin o hikayatin ang mga mambabasa na basahin ang teksto. Tanungin ang may-akda para sa kanyang sariling mga saloobin. Ang mga ebidensya ay umaasa sa uri ng argumento, ngunit sa halip na ipakita ang argumento, ito ay naglalayong makuha ang mambabasa na sumang-ayon at magpatuloy. Halimbawa, kapag hinikayat mo ang isang may-akda na mag-publish, ang iyong layunin ay makuha ang mga customer na bumili ng iyong produkto o serbisyo. Ang mga kampanyang pampulitika ay nakatuon sa pagboto para sa isang partikular na partido o kandidato.