Ano-ano ang mahahalagang kakayahan upang maging mabisa ang pag-unawa sa isang tekstong impormatibo?

Ang pagbasa ay ang kakayahang mas maunawaan ang mga salita na nasa pahayagan. Kasi kapag nagbabasa ka, papansinin mo rin ang binabasa mo.