Are the pit bulls actually dangerous?

Tulad ng mga tao, ang mga mapanganib na aso ay nasa bawat batayan. Hindi makatarungan o tumpak na kondenahin ang isang buong lahi bilang pagalit o agresibo. Sa kabila ng pagbabawal sa mga aso, ang pit bulls ay hindi mas mapanganib kaysa sa anumang iba pang malalaking lahi. Ang negatibong konotasyon ay malamang na isang resulta ng pagtaas ng labanan sa iligal na aso noong 1980s. Ang mga pit bulls ay hindi laging nakikita bilang masama. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang mga aso ay isang paboritong pamilya ng Amerika. Nagpakita ang lahi sa telebisyon, sa mga pelikula, at sa propaganda ng digmaan — ang ilang mga hukay ay naging bantog na mga bayani ng giyera sa World War I.