Bakit mahalaga ang malawak na bokabularyo sa pag unawa ng tekstong impormatibo? Ipaliwanag

Mahalaga ito dahil nakakatulong sa iyo ang background na impormasyon na mas maunawaan kung ano ang sinasabi ng impormasyon.