Bakit mahalaga ang mga lungsod-estado ng sparta at athens sa pag-unlad ng kabihasnang greek

Dahil ang Sparta ang napakalakas sa army at sa digmaan sa lahat ng polis.
Ang Athens ang sentro ng ekonomiya ng Greece at ang nagpakilala sa government na democratic na ginagamit ng ating bansa at sa iba’t ibang bansa sa ating mundo.

1 Like