Bakit mahalaga ang pagtala ng mga impormasyon na natutuhan mula sa binasang teksto?

dahil ito ay nakakatulong upang madagdagan pa ang ating kaalaman