Bayan ko song transalation (Filipino/English)

BAYAN KO
José Corazón de Jesús

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda’t dilag.

At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa.

Ibon mang may layang lumipad
kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas!

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko’t dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya.


MY COUNTRY
Althea Veronica M. Alap

My country, Philippines
Land of gold and flowers
Love that was bestowed to her
Offered beauty and charm

And with her beauty and her grace
Foreigners were enchanted
My country, you were seized
Ended up suffering

Even a bird that can fly freely
Once encaged becomes teary
Like a country that has been oppressed
Will insist to break free

Philippines that I adore
Nest of tears and my discomfort
My aspiration
To see you in liberation