Can physical activity protect me against diseases?

Ang regular na ehersisyo ay nakakatulong upang mapabuti ang iyong pangkalahatang kalusugan, kagalingan at kalidad ng buhay. Nakakatulong din itong bawasan ang panganib ng mga malalang sakit tulad ng type 2 diabetes, sakit sa puso, maraming uri ng kanser, depresyon, pagkabalisa, at depresyon.