Compare the location of majority of earthquake epicenters with the location of volcanoes around the world

Ang mga epicenter ng lindol at bulkan ay matatagpuan sa parehong mga lugar.