Describe what happens to Plate A as it collides with Plate B? Why?

Ang Pahina A ay nakakulot dahil ang pahina A ay mas siksik kaysa sa pahina B.