Does a dog’s wagging tail really mean it’s happy?

Maaaring sabihin sa iyo ng buntot ng aso ang tungkol sa kanilang nararamdaman. Ang isang maluwag na wag mula sa gilid patungo sa gilid ay nangangahulugang ang aso ay nakakarelaks at kontento. Ang mas masigasig na paglagay sa paggalaw ng balakang ay nangangahulugang ang aso ay masaya o bumabati sa isang mahal sa buhay. Kung ang buntot ay tuwid, ito ay isang tanda ng kumpiyansa o pagsalakay; pababa at mabaluktot sa pagitan ng mga binti ay karaniwang nangangahulugang takot o pagsuko.