Does car insurance cover the car or the driver?

Ang car insurance sa pangkalahatan ay tumutukoy sa pinsala sa iyong sasakyan dahil sa iyong kasalanan o kung may ibang tao na nag-crash sa iyo. Gayunpaman, ang karamihan sa mga patakaran sa car insurance ay nagsasama rin ng mga gastos sa medikal bilang pamantayan, na pinoprotektahan ka at ang anumang iba pang pasahero sa sasakyan sa oras ng aksidente. Ang level of cover at kung ano ang kasama sa mga gastos sa medikal ay magkakaiba, gayunpaman, at dapat mong timbangin ang kahalagahan nito sa iyong desisyon.