Halimbawa ng tekstong persuweysib

Ang tekstong argumentatibo ay pangangatuwiran tungkol sa isang mahalagang isyu. Hinihikayat ang mga mambabasa na tanggapin ang mga argumentong inilalahad. Ang ginagamit na panimula ay mapanghikayat. Sa katawan tinatalakay ang Lahat ng argumento ukol sa inihaing proposisyon Ang konklusyong teksto ay nakalagay ang kabuuan niyang pangangatwiran tungkol sa isyu.

Halimbawa ng Tekstong Argumentatibo

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng tekstong argumentatibo:

  1. Same sex marriage
  2. Pagiging legal ng diborsyo sa Pilipinas
  3. Pagiging legal ng aborsyon sa Pilipinas
  4. Isyu ng West Philippine Sea
  5. Bakuna para sa COVID-19

Mga Paraan ng Pangangatwiran
Ito ang mga paraan ng pangangatuwiran na ginagamit sa tekstong argumentatibo:

  • Pagsusuri
  • Pagtukoy sa mga Sanhi
  • Pagbuod
  • Pasaklaw