How are earthquakes distributed on the map?

Ang mga lindol sa mundo ay hindi basta-basta naipamahagi sa ibabaw ng mundo. May posibilidad silang mag-concentrate sa mga nakakulong na lugar.