How are volcanoes distributed?

Ang mga bulkan ay hindi random na ipinamamahagi. Karamihan sa kanila ay matatagpuan sa mga gilid ng ilang kontinente.