How do I stay active in and around the home during the COVID-19 pandemic?

Subukang bawasan ang tagal ng iyong pag-upo, ito man ay nagtatrabaho, nag-aaral, nanonood ng TV, nagbabasa, gumagamit ng social media, o naglalaro ng sports. Bawasan ang pag-upo sa mahabang panahon sa pamamagitan ng pahinga ng 3-5 minuto bawat 20-30 minuto.