How do you know if you can have a vaginal birth?

Ang pag-alam kung magkakaroon ka ng paghahatid ng ari o C-section sa iyong unang sanggol ay napakahirap hulaan. Kadalasan sa mga oras na ikaw at ang iyong doktor ay hindi malalaman hanggang sa magpunta ka sa paggawa. Ang rate ng C-section ng Estados Unidos ay halos 30 porsyento, ngunit mabuti ring tanungin ang iyong doktor kung ano ang kanyang indibidwal na rate. Sa huli, kakailanganin mong magtiwala sa iyong manggagamot upang makagawa ng pinakamahusay na desisyon para sa iyo at sa iyong sanggol.