How long should I exercise in self-quarantine?

Inirerekomenda ng WHO ang 150 minutong masipag na ehersisyo o 75 minutong masipag na ehersisyo kada linggo para sa mga nasa hustong gulang, o kumbinasyon ng dalawa. Ang payong ito ay para sa mga taong nakahiwalay nang walang anumang sintomas o diagnosis ng malubhang sakit sa paghinga.