How will these activities help you in preventing non-communicable disease?

I-minimize ang mga potensyal na kadahilanan ng panganib, tulad ng paninigarilyo, pag-abuso sa alkohol, hindi magandang diyeta at kakulangan sa ehersisyo. Bumuo at magpatupad ng mga epektibong patakaran. Ang Orient Health System ay naghahatid ng pangangalagang pangkalusugan na nakabatay sa mga tao gayundin ng pandaigdigang segurong pangkalusugan. Isulong ang positibong pananaliksik at pag-unlad.