If i have a positive home pregnancy test, am i pregnant?

Ang mga pagsusuri sa pagbubuntis sa bahay ay nagbubunga ng tumpak na positibong mga resulta, ngunit madalas na hindi tumpak na mga negatibong resulta. Kung sa palagay mo ay mayroon kang maling negatibong pagsubok, ang pinakamahusay na paraan upang kumpirmahin ang iyong mga resulta ay sa pamamagitan ng isang pagsusuri sa dugo.

Kung nalaman mong buntis ka, dapat mong iiskedyul ang iyong unang appointment 6-12 na linggo mula sa unang araw ng iyong huling tagal ng panahon. Kung mayroon kang pagdurugo o iba pang mga alalahanin, mas mabuti na magpatingin kaagad sa iyong doktor.