If the edge of Plate A suddenly flicks upward, a large amount of water may be displaced. What could be formed at the surface of the sea?

Isang tsunami ang magaganap sa ibabaw ng dagat.