If this event continues for millions of years, what do you think will be the effect on the crust?

Ang distansya sa pagitan ng mga patlang ay mas malaki kaysa sa distansya na ipinapakita sa figure.