Ilang pulgada maaaring maglagay ng telephono mula sa dashboard ng sasakyan?

Sagot: Apat na pulgada