Maaaring isuspinde ang rehistro ng sasakayan kung ito ay:?

CDE online validation exam question

heres the other LTO CDE exam answers