Mamang sorbetero translation (Filipino/English)

MAMANG SORBETERO
Celeste Legaspi

Mamang sorbetero, ano’ng ngalan mo?
Tinda mong ice cream, gustong-gusto ko
Init ng buhay, pinapawi mo
Sama ng loob, nalilimutan ko

Mamang sorbetero, tayo’y sumayaw
Kalembang mong hawak, muling ikaway
Batang munti, sa 'yo’y naghihintay
Bigyang ligaya ngayong tag-araw

Masdan ang ulap sa himpapawid
Korteng sorbetes sa pisngi ng langit
Mata ng dalaga’y nananaginip
Mayro’ng sikretong nasasaisip

Mamang sorbetero, tayo’y sumayaw
Kalembang mong hawak, muling ikaway
Batang munti, sa 'yo’y naghihintay
Bigyang ligaya ngayong tag-araw

Mainit na labi, nagbabagang mata
Sunog na pag-ibig, parang awa mo na
Mamang sorbetero, oh, nasaan ka?
Init ng buhay, pawiin mo na

Mamang sorbetero, tayo’y sumayaw
Kalembang mong hawak, muling ikaway
Batang munti, sa 'yo’y naghihintay
Bigyang ligaya ngayong tag-araw

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la

Mamang sorbetero, tayo’y sumayaw
Kalembang mong hawak, muling ikaway
Batang munti, sa 'yo’y naghihintay
Bigyang ligaya ngayong tag-araw

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la


MR. ICE CREAM MAN
Althea Veronica Alap

Mr. Ice cream man, what is your name?
I really love the ice cream you sell
You wipe away the hotness of the day
I am forgetting my distressing feeling

Mr. Ice cream man, let’s take a dance
The bell you are holding, wave it again
Little boy has been waiting for you
Give him some joy in this sunny day

Gaze at the cloud above the sky
Shape of an ice cream is on the cheek of the sky
The eyes of the maiden have been dreaming
Behold a secret she’s been thinking

Mr. Ice cream man, let’s take a dance
The bell you are holding, wave it again
Little boy has been waiting for you
Give him joy in this sunny day

Warm lips and a blazing eye
A fiery love, please hear my cry
Oh, Mr. Ice cream man, where are you now?
The hotness of day, wipe it away

Mr. Ice cream man, let’s take a dance
The bell you are holding, wave it again
Little boy has been waiting for you
Give him joy in this sunny day

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la

Mr. Ice cream man, let’s take a dance
The bell you are holding, wave it again
Little boy has been waiting for you
Give him joy in this sunny day

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la