Puno ng mangga

Bakit nga ba matagal magpalago ng puno ng mangga? Ito ay inaabot pa ng siglo siglo o ilang taon bago tuluyang makapamunga. Ito ay nabubuhay sa mainit na lugar at hindi rin mataas ang presto ng pagmentina dito. Ang buwan ng pamumunga nito ay sa pagitan ng Pebrero hanggang Mayo.