Satingin mo mahalaga ba ang mahusay na paggamit ng wika upang makapag umbinsi? Ipaliwanag

Mahalaga bang gumamit ng magandang wika para suportahan?
Sa tingin ko oo
1.) Una sa lahat, kailangan mong gumamit ng mga salita ng pampatibay-loob.
Mahalaga ito para sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa mga potensyal na customer.
2.) Mahalagang gumamit ng mabuting wika upang maakit ang mga customer at pahalagahan ang iyong produkto.
3.) Mahalagang gamitin nang maayos ang iyong mga salita, para mas marinig mo at makabagay sa gusto mong sabihin.