This is referred to as the magnitude or rate of the effort required to perform an activity or exercise

Ang lakas ay tumutukoy sa dami ng gawaing ginawa o ang pagsisikap na kinakailangan upang magsagawa ng ehersisyo o ehersisyo.