This is the difficulty level of the exercise workout or work demand

Ang lakas ay tumutukoy sa kahirapan ng isang ehersisyo habang ang oras ay tumutukoy sa haba ng oras na nagaganap ang ehersisyo.