This principle indicates doing more than normal for improvement to happen

Ang prinsipyo ng pagtimbang ay ang pinakapangunahing prinsipyo na nagsasabing gawin itong “higit pa” upang maganap ang mga pag-update.