What are common in the four pictures?

Ang apat na larawan ay nagpapakita ng bitak o lamat sa pagitan ng dalawang kontinental na masa ng lupa.