What are CTPL and COC Insurance?

Ang CTPL ay isang insurance policy na kinakailangan ng LTO para sa lahat ng mga may-ari ng sasakyan bago ang pagpaparehistro ng kanilang sasakyan. Anuman ang paggamit ng sasakyan, maging pampubliko man o pribado, kinakailangang bilhin ng mga may-ari ang Insurance policy bilang bahagi ng mga hakbang sa pagrehistro ng sasakyan.

Kapag nabili ang CTPL, dapat ipakita ng may-ari ang Confirmation of Cover (COC) bilang patunay na ang sasakyan ay may CTPL. Naglalaman ang COC ng pangunahing impormasyon tulad ng may-ari ng sasakyan, na doubles as a assured, pangunahing impormasyon ng sasakyan, limitasyon ng insurer’s liability, at ang schedule ng mga bayad-pinsala na mababayaran para sa pinsala sa katawan. Ang mga may-ari ng sasakyan ay maaaring bumili ng mga patakaran ng CTPL mula sa mga non-life insurance companies accredited by the Insurance Commission (IC).

Ang layunin ng CTPL ay upang magbigay ng cover to third parties o tao na kasangkot sa kaso ng isang aksidente sa sasakyan. Para sa mga public utility sasakyan (PUV), ang mga third party na sangkot ay makakatanggap ng kabuuang P100,000 para sa mga biktima ng pasahero at P100,000 para sa mga biktima ng third-party.

Samantala, ang CTPL para sa mga pribadong gamit na sasakyan ay nagbibigay ng death benifits cover of P100,000 para sa mga biktima ng third-party lamang. Bukod sa death cover, nagsasama rin ang CTPL ng mga benepisyo sa medikal at ospital, pati na rin ang coverage para sa permanenteng kapansanan at pagkawasak.