What are the effects of the COVID-19 pandemic on mental health?

Ang kalungkutan, kalungkutan, pagkawala ng pananalapi, at pagkabalisa ay maaaring lahat ay nakapipinsala, kahit na nakakapanghina. Karamihan sa mga tao ay maaaring makaranas ng pagtaas sa paggamit ng alkohol at droga, hindi pagkakatulog at pagkabalisa. Samantala, ang COVID-19 mismo ay maaaring magdulot ng mga problema sa neurological at sikolohikal, tulad ng irritability, irritability at stroke. Ang mga taong may problema sa mental, neurological, o substance na pang-aabuso ay maaari ding nasa panganib para sa SARS-CoV-2 ọrịa at maaaring nasa mas mataas na panganib para sa malubhang kahihinatnan at maging sa kamatayan.