What are the geologic processes/events that will occur out of this plate movement?

Possible answers are:
• Ang Plate B ay sumasailalim sa subduction, o plate subduction patungo sa mantle.
• Ang isang lindol ay maaaring mangyari kapag ang dalawang plato ay nagkikiskisan sa isa’t isa.
• Trenching.
• Isang bulkan ang nabubuo sa ibabaw ng plate A.