What can you eat during pregnancy?

Ang mga doktor ay maaaring magkakaiba-iba ng mga opinyon sa kung ano ang dapat o hindi dapat kainin ng isang babae sa panahon ng pagbubuntis, kaya pinakamahusay na kumunsulta sa iyong doktor. Bilang panuntunan sa hinlalaki, avoid alcohol, under cooked meats and unpasteurized dairy products.