What component of physical fitness is important in preventing injuries and non-communicable disease such as heart disease and cancer?

Ang pagpunta sa gym ay may maraming benepisyo sa kalusugan at may mahalagang papel sa pag-iwas sa NCD. Natuklasan ng kamakailang pananaliksik ang isang makabuluhang kaugnayan sa pagitan ng paglalakad at lahat ng sanhi ng kamatayan. Sa kasong ito, binabawasan ng paglalakad ang tungkol sa 19-30% ng lahat ng namamatay.