What do you call this molten material?

Ang natunaw na materyal na ito ay tinatawag na magma.