What do you think is happening to the Earth’s crust in those pictures?

Ang mga masa ng lupa ay lumalayo sa isa’t isa.