What do you think is the basis of scientists in dividing Earth’s lithosphere into several plates?

What do you think is the basis of scientists in dividing Earth’s lithosphere into several plates?
Ang mga gawaing heolohikal tulad ng seismicity (lindol), volcanism at pagtatayo ng mga bundok ay ang batayan ng mga siyentipiko upang hatiin ang lithosphere ng daigdig.