What do you think will happen to the leading edge of Plate A as it continues to move downward? Why?

Habang tumataas ang temperatura sa ilalim ng crust (mantle), ang nangungunang gilid ng plate A ay nagsisimulang matunaw.