What geologic features might form at the surface of Plate A?

Maaaring mabuo ang mga bulkan sa ibabaw ng plato (A). Naiipon ang mga sediment ng bulkan hanggang sa tumagos ang mga ito sa antas ng dagat at bumubuo ng mga arko ng isla. Kabilang sa mga halimbawa ng mga isla na lawa na ginawa sa ganitong paraan ang Aleutian Islands, Chishima Islands, Japan, at Pilipinas.