What if I have spotting during early pregnancy?

Maraming mga kababaihan na nakakita sa panahon ng maagang pagbubuntis ay ipinapalagay na sila ay nagkaroon ng pagkalaglag, ngunit hindi palaging iyon ang kaso. Sa katunayan, humigit-kumulang 30 porsyento ng mga kababaihan ang makakakita sa unang trimester at magpapatuloy na magkaroon ng isang malusog na pagbubuntis. Kung napansin mo ang pagtutuklas, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung sakali.