What is a planned program of activities usually designed to improve physical fitness with the purpose of increasing physical fitness levels?

Ang uri ng pisikal na aktibidad ay ginawa, kabilang ang pagpaplano, istraktura at madalas na kilusan ng katawan, upang mapanatili o mapabuti ang isa o higit pang mga bahagi ng pisikal na lakas.