What is a principle of physical activity which refers to the gradual increase in exerting effort or load that is done not too slowly nor too rapidly?

Mga prinsipyo ng sobrang timbang. Mga prinsipyo ng ehersisyo; ang pinakamahalagang prinsipyo; mukhang gumagawa ng “higit sa karaniwan” para sa mga panloob na update. Plano sa Pag-unlad. Mga prinsipyo ng ehersisyo; unti-unting pagtaas ng mga kuko o timbang na hindi maayos na hinihigop nang dahan-dahan o mabilis; tumutulong upang makakuha ng mas mahusay at mas epektibong mga resulta.