What is a Third Party Car Insurance?

Kung hindi ka pupunta para sa isang comprehensive car insurance policy, ang isang third-party na car insurance ay ang pinaka pangunahing, at legal na form ng patakaran sa insurance ng kotse na kakailanganin mo. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, mapoprotektahan ka lamang nito mula sa mga pinsala at pagkalugi na dulot ng isang third-party at hindi ito sasakupin para sa iyong sariling mga pinsala.

BENEFITS OF BUYING A THIRD-PARTY CAR INSURANCE

  1. COVERS FOR THIRD-PARTY LIABILITIES

Ang pangunahing layunin ng isang insurance sa kotse ng Third-Party ay upang sakupin ka mula sa pagkalugi at pinsala na dulot ng isang third-party dahil sa iyong sariling kotse. Kaya, nagsasama ito ng mga sitwasyon tulad ng kung nakabangga ka sa isang kotse o nasira ang personal na pag-aari. Sa mga ganitong kaso, ang iyong third-party na insurance sa sasakyan ay sasaklawin para sa mga pagkalugi na natamo.

  1. HELPS YOU DRIVE LEGALLY ON ROADS

Alinsunod sa Motor Vehicle Act, ang bawat kotse ay kailangang magkaroon ng kahit isang third-party na seguro sa kotse upang legal na magmaneho sa mga kalsada sa bansa.

  1. PROTECTS YOUR POCKET FROM TRAFFIC FINES

Dahil kahit papaano ang pagkakaroon ng isang third-party na insurance sa kotse ay ipinag-uutos ng batas, ang hindi pagkakaroon ng isa ay maaaring humantong sa iyo na magbayad ng mabibigat na multa. Samakatuwid, ang pagkakaroon ng isang third-party na insurance sa kotse ay maaaring maprotektahan ang iyong bulsa mula sa paggastos sa mga multa sa trapiko!

EXCLUSIONS IN A THIRD-PARTY CAR INSURANCE

  1. OWN DAMAGES

Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang isang insurance sa third-party na kotse ay sasakupin lamang para sa mga pananagutan na nauugnay sa third-party at pinsala sa sariling sasakyan ay hindi masasakop sa ilalim ng patakarang ito.

  1. DRUNK DRIVING OR WITHOUT A DRIVER’S LICENSE

Ang isang third-party na insurance sa kotse ay hindi sasakupin para sa iyong mga paghahabol ng third-party kung natagpuan kang nagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alkohol, o nang walang wastong lisensya sa pagmamaneho.

  1. DRIVING WITHOUT A VALID DRIVING LICENSE HOLDER

Kung humawak ka ng lisensya ng isang mag-aaral at nagmamaneho nang walang wastong may-ari ng lisensya sa pagmamaneho sa harap na upuan ng pasahero - kung gayon hindi masasaklaw ang iyong claim sa mga sitwasyong iyon.